Přihlášení k závodu

Již je spuštěn system přihlášek přes https://is.autoklub.cz/

Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, se musí přihlásit elektronicky přes Informační

systém AČR (is.autoklub.cz) nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tj. do 10. 4. 2023 24.00 hod.

Soutěžící ze zahraničí musí mít souhlas své ASN v souladu s článkem 2.3.7 MSŘ FIA.

Rezervace depa: http://race.stampi.cz/sign/in bude možná pouze PO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY přes Informační systém AČR (is.autoklub.cz) a PO ZAPLACENÍ VKLADU!!!

Po uzávěrce přihlášek 11. 4. 2023 bude možné rezervovat depo pouze telefonicky u vedoucího depa

– Pavel Musil 736 631 982.