Informace k rezervačnímu systému a pravidlům v depu

Informace k rezervačnímu systému a pravidlům v depu, při MČR a Setkání mistrů autokrosu v Humpolci.

Díky loňskému navýšení kapacity, parkoviště závodních strojů, v „horním parkovišti, č. 2“, zavádíme nové pravidlo ve „spodním parkovišti, č.1“.

Dokumenty k závodu

Důvodem je mimo jiné požadavek na parkovací místa, pro přenosové vozy ČT, která plánuje přímý přenos závodu MČR a ZSE 2024 z Humpolce. Dalším důvodem, jsou plánované stavební úpravy, samotného parkoviště a úbytek parkovacího prostoru o cca. 5 parkovacích míst.

Proto bude již pro následující závod, v depu č.1, možnost rezervace místa pouze pro :

1. Úřadující mistry Evropy v autokrosu

2. Našeho významného sponzora, či partnera, který je partnerem AMK Zálesí

3. Jaroslava Hoška

4. Vystavovatele, doprovodný program a servisní zázemí závodu, kteří si pronajmou plochu

(tyto rezervace přijímá a posoudí vedoucí depa, Pavel Musil, na čísle 736631982)

Proto prosíme o pochopení, že již nebude samozřejmostí to, že pokud někdo z vás, parkoval dlouhá léta ve spodním parkovišti a „zvykl si tam“, bude tam mít právo na místo i nadále. Pravidla jsou jasně nastavena a není prostor pro jakékoliv ústupky a výjimky. Proto prosíme, o jejich respektování, abychom se všichni vyhnuli zbytečným sporům a nedorozumění. My, jako pořadatelé, i vy jako týmy, na to nemáme čas, ani náladu.

V horním parkovišti č.2, budou před začátkem sezóny 2024, rozšířeny sprchy a toalety, o další dva sanitární kontejnery.

Dále již nyní vyrábíme a připravujeme instalaci dvou vyhlídkových plošin, pro mechaniky a jezdce, v horním parkovišti č.2. Plošiny budou u plotu, který přiléhá k trati a budou ve výšce 3 metrů nad terénem, takže výhled na vrchní úsek trati, bude skvělý.

Opět byl modernizován a bude fungovat rezervační systém, parkovacích míst, přes webové rozhraní race.stampi.cz. Na toto jste byli zvyklí a většina z vás, tam již má přístupové údaje. Takže po spuštění přihlášek, přes web autoklubu ČR, bude u nás spuštěn rezervační systém pro parkování v depu. Tak se po přihlášení k závodu, nezapomeňte, nahlásit i u nás do depa. Za náročnou úpravu, rezervačního systému, děkujeme opět firmě STAMPI.

Za OV AMK Zálesí Humpolec

Pavel pamus Musil